С̾


(Please replace "_at_" with "@" when you send e-mails.)

Name Status Office Phone
03-5841-****
e-mail
(_at_hep-th.phys.s.u-tokyo.ac.jp)

Yutaka Matsuo 914 4180 matsuo
Takeo Moroi 917 4135 moroi
Koichi Hamaguchi ڶ 916 7640 hama
Ƴ Natsumi Nagata 921 4138 natsumi
滳 § Kazunori Nakayama 911 4137 kazunori
ä Tatsuma Nishioka 920 4139 nishioka
ͳ Yumiko Wada 903 4214 wada.yumiko_at_mail.u-tokyo.ac.jp
ƣ ˧ Yoshiki Sato PD 920 4139 yoshiki
ͦ Yong Tang PD 920 4139 ytang
Kento Watanabe PD 920 4139 wkento
ߥ Jiaming Zheng PD 921 4138 zhengjm3
Zhu Rui Dong D3 920 4139 nick_zrd
Ω ˵ Akihisa Tateishi D3 921 4138 tateishi
So Chigusa D2 921 4138 chigusa
ʡ Ƿ Masayuki Fukuda D2 911 4137 fukuda
ʹ Keisuke Yanagi D2 921 4138 yanagi
㶿 Taichi Ago D1 911 4137 ago
Kento Asai D1 920 4139 asai
Koichi Harada D1 921 4138 harada
븶 ͤ Daisuke Hagihara M2 920 4139 hagihara
Shinya Sasa M2 911 4137 sasa
Shih-Yen Tseng M2 911 4137 shihyen
ʿ Kaigo Hirao M1 911 4137 hirao
ٸ ʹ Yusuke Hosomi M1 920 4139 hosomi
Kosaku Ono M1 920 4139 kosaku
Akimi Watanabe M1 911 4137 awatanabe
Taiki Yamaguchi M1 921 4138 yamaguchi
[ɤ]